Modernt ledarskap

för det som är viktigt

Judisk Framtid bildades för att sätta fokus på barn och unga, utbildning, den rabbinska och sociala kärnverksamheten och ett ekonomiskt ansvarstagande, med sikte på att det ska finnas ett judiskt Stockholm, för alla sorters judar och alla sorters judiska familjer.

Vi är fortfarande det enda partiet som aktivt starkt driver utbildningsfokus och vi är det parti som står för de religiösa inriktningarnas oberoende, för att garantera enhetsförsamlings framtid. Judisk Framtid står för judisk pluralism, ömsesidig respekt och samverkan. Vi står också för en stark judisk röst i svensk debatt.

Ett levande judiskt Stockholm i morgon bygger på judisk kunskap för unga idag

: