Alla judiska familjer är olika

Församlingens verksamhet och avgiftsstruktur bygger på att en jude är gift med med en jude. Så ser verkligheten inte ut idag. Istället ska vi bejaka mångfalden så att frånskilda, omgifta, ensamstående föräldrar, singelhushåll, regnbågsfamiljer och familjer med en icke-judisk förälder alla ska ha möjlighet att delta på lika villkor i vår församling.

Församlingen ska vara välkomnande mot par och familjer där ena parten inte är jude. En ickejude som väljer att bilda familj med en jude och bejakar familjens judiska identitet är en tillgång för oss. Därför vill vi skapa aktiviteter, kurser och forum för att välkomna de här familjerna.

Det associerade medlemskapet respekterar inte icke-judars integritet. Församlingen är ett trossamfund, inte en förening. Man inkluderar inte genom att skicka en faktura på en medlemsavgift i ett judiskt trossamfund till icke-judar. Inkludering sker genom att vi respekterar varandras livsval, och erbjuder ett brett utbud av gudstjänster, kurser och sociala tillställningar.

Vi vill

  • Ta bort avgiftsstrukturer som diskriminerar icke-traditionella familjer.
  • Lysa igenom våra verksamheter för att inkludera alla slags familjer i dem.
  • Välkomna familjer med en icke-judisk och en judisk förälder genom aktiviutbildningar och forum.
  • Avskaffa det associerade medlemskapet.
  • Att alla som lever med en judisk partner ska kunna delta i aktiviteter och besöka gudstjänster tillsammans med sin familj.
: