Församlingen ska vara återhållsam med medlemmarnas medel

Församlingen ska arbeta aktivt för att stat, kommun och region ska bidra i högsta möjliga utsträckning till vår verksamhet.

Vi ska verka för att församlingens lokaler utnyttjas effektivare

Vi ska underhålla befintligt bestånd av byggnader, snarare än att bygga nytt.

Underhållsbudgeten för befintliga byggnader måste hållas på en högre nivå än historiskt, för att arbeta av den stora underhållsskulden, framförallt på Glämsta.

Församlingens budgetunderlag och redovisning ska vara lätt att begripa även för ekonomer.

: