Medlemsengagemang

Det ska vara lätt att engagera sig som medlem och bidra till församlingen. Medlemmar som själva är med och skapar verksamhet på olika sätt påverkar verksamhetens inriktning.

Vi vill ta bort de politiska kommittéerna. Tjänstemännen ska ha en tydlig chef i generalsekreteraren som får uppdraget för verksamheten av styrelsen. Tjänstemän kan knyta till sig brukarråd, om de anser sig ha nytta av det.

Alla medlemmar i vår församling har rätt att få svar på frågor om församlingens verksamhet inom skälig tid från att frågan har ställts.

Vi vill införa faddrar/värdfamiljer som ställer upp för nya medlemmar, bjuder hem på chagim och shabbat, följer med till synagogan, aktiviteter mm.

Skapa fler och bättre möjligheter för alla medlemmar att göra sin röst hörd.

Alla medlemmar ska ha samma rätt att engagera sig i vår församling och delta i församlingens aktiviteter.

Församlingen ska kontakta medlemmar, nuvarande och tidigare, som tidigare deltagit i församlingsverksamheter för att ta reda på varför de avbrutit sitt deltagande i verksamheten och för att förmå dem att stanna kvar.

Särskilt fokus ska läggas på att välkomna judar som flyttar in från landsorten, eller utlandet. Särskilt viktigt är det att vända sig till unga vuxna som kommer för studier eller arbete.

: