Glämsta

Det judiska innehållet i Glämsta ska stärkas. En läroplan ska fastställas och följas. Ledarna ska få den utbildning de behöver för att kunna genomföra den.

Det judiska innehållet på Glämsta ska stå under tillsyn av rabbinen i Stora. Arbetet för att ta fram det vilar huvudsakligen på utbildningssektorn..

Glämsta ska ha en egalitär gudstjänstordning.

Idag är det många barn som berövas sin Glämsta-sommar på grund av föräldrarnas ekonomiska situation - eller på grund av att barnets särskilda behov inte kan tillgodoses. Det vill vi ändra på. Alla barn och familjer ska ha råd att delta i Glämstas lägerverksamhet.

Barn med särskilda behov ska få rätt förutsättningar för att delta i Glämstas lägerverksamhet på sina villkor.

: