Israel

Församlingen ska visa förbundenhet med Israel genom att:

  • Befästa Israels betydelse för svenska judar.
  • Visa solidaritet med Israel som stat.
  • Församlingen ska markera när svenska makthavare och offentliga personer kritiserar Israel osakligt.
: