Judisk pluralism och integritet

Alla medlemmar, oavsett religiös inriktning, är lika viktiga för vår församling. Alla inriktningars integritet och autonomi måste respekteras.

Rabbiner och kantorers yrkesmässiga integritet måste respekteras av medlemmar, församlingspolitiker och tjänstemän. Generalsekreteraren är deras chef och de är anställda med mandat att sköta synagogorna. De måste ha förtroende att göra det. Politiker ska inte lägga sig i deras arbete.

Vi måste uppmuntra de som går ofta i synagogan och engagerar sig, så att synagogan är levande när sällanbesökare kommer dit.

Synagogekommittén ska läggas ned. Den är skadlig.

Rabbin, kantor och frivilliga ska ges utrymme att implementera “Rapport avseende vision för Stockholms Stora Synagoga “.

Tjänstemännen får knyta till sig brukarråd om de har nytta av det.

Utbildning av nya mohelim måste ges prioritet.

: