Säkerhet och antisemitism

Församlingen ska arbeta aktivt för att få svenska staten att bära det fulla ekonomiska ansvaret för judars säkerhet i Sverige.

Församlingen ska markera mot och föra dialog med svenska makthavare eller offentliga personer som sprider antisemitism.

Församlingens ska kräva av svenska makthavare att de ska föra ett aktivt arbete mot antisemitism, även inom sina egna led.

: