Utbildning för barn och unga

Judisk utbildning måste vara tillgänglig för alla barn. Idag hänger det mycket på föräldrarnas ekonomiska situation och var man bor nånstans.

Barn till föräldrar som inte har möjlighet att bo i närheten av eller pendla till Hillelskolan ska ha samma rätt till judisk utbildning som barnen i Hillelskolan.

Därför vill vi se ett kunskapslyft för Aaron Isaacs skola - rellen - och ta fram en läroplan med fokus på lustfyllt lärande.

Idag är det många barn som berövas sin Glämsta-sommar på grund av föräldrarnas ekonomiska situation - eller på grund av att barnets särskilda behov inte kan tillgodoses. Det vill vi ändra på.

Därför vill vi:

  • Ha ett kunskapslyft i Aaron Isaacs skola genom att verksamheten får en tydlig läroplan.
  • Att AIS ska ha möjlighet att samverka med Hillelskolans judiska kollegie.
  • Avgiftsbefria Aaron Isaacs skola för barn som är församlingsmedlemmar.
  • Stärka det judiska innehållet på Glämsta.
  • Säkra att barn med särskilda behov får rätt förutsättningar för att delta i våra barn- och ungdomsaktiviteter.
  • Undersöka möjligheten att utöka AIS verksamhet till att även omfatta vardagar efter skoltid i andra delar av Stockholm.
  • Att barn- och ungdomsutbildning får en egen budgetrubrik.
: