Vår politik

Utbildning för barn och unga

Judisk utbildning måste vara tillgänglig för alla barn. Idag hänger det mycket på föräldrarnas ekonomiska situation och var man bor nånstans. Barn till föräldrar som inte har möjlighet att bo i närheten av eller pendla till Hillelskolan ska ha samma rätt till judisk utbildning som barnen i Hillelskolan.

Read more

Glämsta

Det judiska innehållet i Glämsta ska stärkas. En läroplan ska fastställas och följas. Ledarna ska få den utbildning de behöver för att kunna genomföra den. Det judiska innehållet på Glämsta ska stå under tillsyn av rabbinen i Stora. Arbetet för att ta fram det vilar huvudsakligen på utbildningssektorn.

Read more

Unga vuxna

Under åren efter gymnasie- och universitetsstudier till att man blir förälder försvinner många unga vuxna från det judiska. De är för gamla för aktiviteter för ungdomar, men hör inte hemma på familjeaktiviteter heller. Den här målgruppen får inte glömmas bort och därför vill vi att församlingen ska skapa fler aktiviteter och fortsätta stärka den judiska identiteten hos unga vuxna.

Read more

Vuxenutbildning

Församlingen ska bejaka judar som i vuxen ålder söker sig till eller tillbaka till judiska sammanhang, och erbjuda kurser och pedagogiska aktiviteter som gör insteget lägre, exempelvis pedagogiska gudstjänster. Församlingen ska utöka samarbetet med Paideia för att främja vuxenutbildning.

Read more

Alla judiska familjer är olika

Församlingens verksamhet och avgiftsstruktur bygger på att en jude är gift med med en jude. Så ser verkligheten inte ut idag. Istället ska vi bejaka mångfalden så att frånskilda, omgifta, ensamstående föräldrar, singelhushåll, regnbågsfamiljer och familjer med en icke-judisk förälder alla ska ha möjlighet att delta på lika villkor i vår församling.

Read more

Judisk pluralism och integritet

Alla medlemmar, oavsett religiös inriktning, är lika viktiga för vår församling. Alla inriktningars integritet och autonomi måste respekteras. Rabbiner och kantorers yrkesmässiga integritet måste respekteras av medlemmar, församlingspolitiker och tjänstemän. Generalsekreteraren är deras chef och de är anställda med mandat att sköta synagogorna.

Read more

Medlemsengagemang

Det ska vara lätt att engagera sig som medlem och bidra till församlingen. Medlemmar som själva är med och skapar verksamhet på olika sätt påverkar verksamhetens inriktning. Vi vill ta bort de politiska kommittéerna. Tjänstemännen ska ha en tydlig chef i generalsekreteraren som får uppdraget för verksamheten av styrelsen.

Read more

Församlingen ska vara återhållsam med medlemmarnas medel

Församlingen ska arbeta aktivt för att stat, kommun och region ska bidra i högsta möjliga utsträckning till vår verksamhet. Vi ska verka för att församlingens lokaler utnyttjas effektivare Vi ska underhålla befintligt bestånd av byggnader, snarare än att bygga nytt.

Read more

Israel

Församlingen ska visa förbundenhet med Israel genom att: Befästa Israels betydelse för svenska judar. Visa solidaritet med Israel som stat. Församlingen ska markera när svenska makthavare och offentliga personer kritiserar Israel osakligt.

Read more

Säkerhet och antisemitism

Församlingen ska arbeta aktivt för att få svenska staten att bära det fulla ekonomiska ansvaret för judars säkerhet i Sverige. Församlingen ska markera mot och föra dialog med svenska makthavare eller offentliga personer som sprider antisemitism. Församlingens ska kräva av svenska makthavare att de ska föra ett aktivt arbete mot antisemitism, även inom sina egna led.

Read more
: